Επιχειρήσεις

Στο πεδίο της εταιρικής τραπεζικής μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από το εξειδικευμένο προσωπικό μας στα παρακάτω θέματα:

  • Εθνικές και διεθνείς συναλλαγές πληρωμής
  • Επιχειρηματικά δάνεια (Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός και Επιχειρηματικό τοκοχρεολυτικό)
  • Μεσοπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Δάνεια
  • Εγγυητικές Επιστολές
  • Συναλλαγές Εξωτερικού εμπορίου
  • Συναλλαγές στην Αγορά Συναλλάγματος
  • Προθεσμιακές καταθέσεις
  • Είσπραξη Επιταγών