Λήψη Χρημάτων από Λογαριασμούς στην Τουρκία

Μπορείτε να πάρετε χρήματα ηλεκτρονικά, από το λογαριασμό σας που βρίσκεται σε οποιοδήποτε κατάστημα της Ζιραάτ Τουρκίας. Ανεξαρτήτως της νομισματικής μονάδας του λογαριασμού σας, μπορείτε να πάρετε χρήματα σε EUR, TL, USD και GBP.