Μεταφορές Χρημάτων

Σε όλα τα καταστήματά μας πραγματοποιούνται συναλλαγές μεταφοράς χρημάτων με γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο σε λογαριασμούς σας που βρίσκονται εντός Ελλάδας ή στο εξωτερικό.