Πολιτική Απορρήτου

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Eπισκεπτών/Χρηστών  του Ιστοτόπου

Η παρούσα ενημέρωση αφορά ειδικά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών του διαδικτυακού τόπου www.ziraatbank.com.gr. Η ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πελατών και άλλων φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με την T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. – ATHENS CENTRAL BRANCH (η «Τράπεζα») παρέχεται εδώ: https://www.ziraatbank.com.gr/el/privacy-notice.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. – ATHENS CENTRAL BRANCH, που εδρεύει στην Ερμού 2, ΤΚ 105 63, Αθήνα, Ελλάδα, με αρ. ΓΕΜΗ 123207101001, Τηλ.: +30    210 3223038

Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σας στη διεύθυνση Ερμού 2, ΤΚ 105 63, Αθήνα, Ελλάδα, ή στέλνοντας email στο grdataprotection@ziraatbank.gr.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Τράπεζα και από ποιες πηγές
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Τράπεζα εμπίπτουν κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες, ορισμένες από τις οποίες ενδέχεται να μην σας αφορούν: 
•    Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς με την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή εκ μέρους σας των ηλεκτρονικών εντύπων που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο (φόρμες επικοινωνίας και αιτημάτων κλπ.). 
Ενδεικτικά, τέτοια δεδομένα είναι: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες αναφορικά με τη σχέση σας με προϊόντα που τηρεί η Τράπεζα, την ιδιότητά σας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), και εν γένει δεδομένα που συμπληρώνετε στα πεδία ελεύθερου κειμένου. Ειδικά για τα πεδία ελεύθερου κειμένου, σας εφιστούμε την προσοχή να μην καταγράφετε σε αυτά ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως τη φυλετική ή την εθνική προέλευσή σας, την ιδεολογία ή τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, πληροφορίες για τη σωματική ή ψυχική υγεία σας, το γενετήσιο προσανατολισμό σας κ.λπ.. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Τράπεζα ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ως αποτέλεσμα λανθασμένων, ανακριβών ή ανεπαρκών δεδομένων/πληροφοριών που παρέχονται μέσω των φορμών του Ιστότοπου. Η παροχή των παραπάνω δεδομένων σας είναι αναγκαία για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.
•     Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς με την εκ μέρους σας υποβολή αιτήματος εργασίας προς την Τράπεζα σε περίπτωση που έχουμε αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπο ή σε συνεργαζόμενες πλατφόρμες των συνεργατών ή συνδεδεμένων εταιρειών μας.
Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά: δεδομένα ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τις δεξιότητές σας, την εργασιακή σας εμπειρία κ.λπ. Η παροχή των παραπάνω δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης ενδιαφέροντός σας από την Τράπεζα. Θα ενημερώνεστε από την Τράπεζα για την πορεία της αιτησεώς σας.
•    Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από τον Ιστότοπο. Όταν εισέρχεστε ή/ και πλοηγείστε στον Ιστότοπό μας, ή όταν υποβάλλετε κάποιο ηλεκτρονικό σχόλιο, παράπονο, ερώτημα ή αίτημά σας, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένα δεδομένα. 
Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά: η διεύθυνση URL του διαδικτυακού τόπου από τον οποίο ήρθατε, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και του περιηγητή που χρησιμοποιείτε, καθώς και η διεύθυνση IP της συσκευής σας, πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογικών μέσων, όπως αρχεία διαφανών εικόνων (web beacons) και social plug-ins.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies, διαβάστε την σχετική Πολιτική Cookies.

Στην έννοια της συλλογής των δεδομένων από εσάς, όπως περιγράφεται παραπάνω, περιλαμβάνεται και η συλλογή από τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό σας. Επίσης, σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους και να τους έχετε ενημερώσει κατάλληλα (ενδεικτικά παραπέμποντάς τους στην παρούσα ενημέρωση).

Γιατί συλλέγει η Τράπεζα τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται
Η Τράπεζα, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
Α. Στο πλαίσιο της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, όπως:
1.    Την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μαζί σας.
2.    Την εξέταση και διαχείριση παραπόνου που υποβάλλετε σε σχέση με τον λογαριασμό/προϊόν σας.
3.    Την εξέταση αιτήματος που υποβάλλετε.
4.    Την αξιολόγηση της αίτησης ενδιαφέροντος σας για πλήρωση θέσης εργασίας στην Τράπεζα.
Β. Για την ανταπόκριση σε αίτημά σας ή με τη συγκατάθεσή σας
Η επεξεργασία αυτή εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:
1.    Την επικοινωνία μαζί σας εφόσον έχετε συμπληρώσει ηλεκτρονικά τις φόρμες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο (φόρμες επικοινωνίας κλπ.).
2.    Την αξιολόγηση της αίτησης ενδιαφέροντος σας για πλήρωση θέσης εργασίας στην Τράπεζα.
3.    Τη βελτίωση των παρεχόμενων μέσω του Ιστοτόπου υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες και επιλογές σας.
4.    Την εκ μέρους μας κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου μέσω της χρήσης των cookies.

*Απαραίτητη επεξεργασία και προαιρετική επεξεργασία
Οι φόρμες που πρέπει να συμπληρωθούν σε αυτόν τον ιστότοπο απαιτούν από εσάς να παρέχετε προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον χειρισμό της επικοινωνίας με εσάς και των αιτημάτων σας. Τέτοια πεδία σημειώνονται με αστερίσκο [*]. Εάν δεν επιθυμείτε να παράσχετε τα σχετικά προσωπικά δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να χειριστούμε την επικοινωνία/αίτημά σας. Αντίθετα, τα έντυπα μπορεί επίσης να παρέχουν τη δυνατότητα παροχής προσωπικών δεδομένων που δεν είναι απολύτως απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας: η παροχή τέτοιων δεδομένων είναι προαιρετική - η παράλειψή τους δεν έχει καμία συνέπεια.

Γ. Για τη συμμόρφωση της Τράπεζας με έννομες υποχρεώσεις της
Η Τράπεζα ενδέχεται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε αρχών (δημόσιων, εποπτικών, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων.

Δ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Τράπεζας
Η επεξεργασία αυτή γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα έννομα συμφέροντα της Τράπεζας δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των επισκεπτών του Ιστοτόπου αναφορικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και λαμβάνει χώρα μεταξύ άλλων για τους εξής σκοπούς:
1.    Την ορθή και αποτελεσματικότερη λειτουργία και διαχείριση του Ιστοτόπου.
2.    Την εκ μέρους μας διερεύνηση και επίλυση τεχνικών θεμάτων στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας (π.χ. σφάλματα κώδικα).
3.    Για λόγους ασφαλείας, για τη διερεύνηση τυχόν απάτης ή άλλων παραβιάσεων των όρων χρήσης του Ιστοτόπου μας ή της παρούσας Πολιτικής.
4.    Τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών προκειμένου να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
5.    Την επικοινωνία μαζί σας για την ενημέρωσή σας σχετικά με την αξιοποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών μας, τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και τυχόν νέες εξελίξεις/εφαρμογές αυτών.

E. Δεδομένα Περιήγησης
Εάν επισκέπτεστε μόνο τον Ιστότοπο για να περιηγηθείτε σε αυτόν (δηλαδή, χωρίς αποστολή επικοινωνιών ή χρήση οποιασδήποτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες/λειτουργίες), η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται σε δεδομένα περιήγησης, δηλαδή δεδομένα των οποίων η μετάδοση στον Ιστότοπο είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των υπολογιστών που χειρίζονται τον Ιστότοπο με βάση τα πρωτόκολλα επικοινωνίας του Διαδικτύου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, διευθύνσεις IP ή domain που χρησιμοποιούνται για την επίσκεψη στον Ιστότοπο και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στον Ιστότοπο. Η Τράπεζα συλλέγει αυτά και άλλα δεδομένα (όπως, για παράδειγμα, τον αριθμό των επισκέψεων και τον χρόνο περιήγησης στον Ιστότοπο) απλώς για στατιστικούς σκοπούς και σε ανώνυμη μορφή, προκειμένου να παρακολουθεί τη λειτουργία του Ιστότοπου και να βελτιώνει την απόδοσή του. Αυτά τα δεδομένα δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με άλλες πληροφορίες που αφορούν ή συντελούν στην ταυτοποίηση χρηστών· ωστόσο, τέτοιες πληροφορίες, από την ίδια τους τη φύση, ενδέχεται να επιτρέψουν στην Τράπεζα να αναγνωρίσει τους χρήστες μέσω επεξεργασίας και συσχέτισης με δεδομένα που τηρούνται από τρίτα μέρη. Τα δεδομένα περιήγησης συνήθως διαγράφονται μετά από επεξεργασία σε ανώνυμη μορφή, αλλά μπορούν να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν από την Τράπεζα για τον εντοπισμό και τον εντοπισμό δραστών οποιωνδήποτε αδικημάτων μέσω υπολογιστή που διαπράττονται εις βάρος του Ιστοτόπου ή με τη χρήση αυτού.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων
Η Τράπεζα αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Ο παρών Ιστότοπος ούτε απευθύνεται ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως για να απευθύνεται σε ανηλίκους. Η πρόθεση της Τράπεζας είναι να μη συλλέγει ούτε να τηρεί εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο.
Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα από ανήλικο χωρίς συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτού, όπου αυτή απαιτείται, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν άμεσα.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρεί η Τράπεζα τα δεδομένα σας
Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους, άλλως για  το χρονικό διάστημα που απαιτεί  το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων  ή η υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων.

Ποιοι είναι ενδεικτικά οι αποδέκτες των δεδομένων σας 
1.    Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Τράπεζας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων, τη διαχείριση των σχολίων, παραπόνων, ερωτημάτων που μας υποβάλλετε μέσω του Ιστοτόπου μας, και εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, οι αρμόδιοι υπάλληλοι εταιρειών του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Τράπεζα με έδρα στην Ελλάδα ή άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Τρίτες Χώρες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
2.    Τα (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα στα οποία η Τράπεζα αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες ή αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας). Στο πλαίσιο αυτό τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν ενδεικτικά σε αποδέκτες όπως: πάροχοι προϊόντων ή / και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα για λόγους ελέγχου αυτών και επικαιροποίησής τους κ.λπ., εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, της έρευνας αγοράς, της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, υπηρεσιών real estate, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση των όρων ασφαλείας και του απορρήτου.
3.    Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί ο έλεγχος/η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
Η Τράπεζα δεν διαβιβάζει απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση αυτή επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, η Τράπεζα, δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι::
i) διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον διεθνή οργανισμό, ή
ii) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, η διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον:
i) έχετε παράσχει στην Τράπεζα την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας, ή
ii) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εντολών σας, περίπτωση κατά την οποία τα απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν στις εμπλεκόμενες οντότητες, ή
iii) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Τράπεζας, ή
iv) υπάρχει σχετική υποχρέωση της Τράπεζας από διάταξη νόμου ή διακρατική σύμβαση. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, η Τράπεζα ενδέχεται να προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.
 
Cookies
Για να διασφαλίσει την καλή λειτουργία του Ιστοτόπου, η Τράπεζα ενδέχεται να χρησιμοποιήσει Cookies (μικρά αρχεία κειμένου), τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας. Περισσότερες πληροφορίες για την Πολιτική  Cookies της Τράπεζας θα βρείτε εδώ: https://www.ziraatbank.com.gr/el/cookies-policy .

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων
Η παρούσα Ενημέρωση εφαρμόζεται στον Ιστότοπο, όπως αυτός ορίζεται ανωτέρω. Παρόλο που ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων (ιστότοποι τρίτων), σας ενημερώνουμε ότι η Τράπεζα δεν έχει καμία πρόσβαση ούτε ασκεί έλεγχο σε cookies, web beacons ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης χρηστών που ενδέχεται να είναι ενεργές σε τέτοιους ιστότοπους τρίτων, στο περιεχόμενο και το υλικό που δημοσιεύεται σε αυτούς ή στις μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Για τον λόγο αυτό, η Τράπεζα  this reason, αρνείται ρητά οποιαδήποτε ευθύνη για τέτοια θέματα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξετάζετε τις πολιτικές απορρήτου τέτοιων ιστότοπων τρίτων και να συλλέγετε πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.   
Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
i)  Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, το χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).
ii) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή / και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
iii) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
iv) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης). 
v) Δικαίωμα να απαιτήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα διαγραφής) υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητη ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας ή σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα δεν επεξεργάζονται νόμιμα, κλπ.
vi) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την Τράπεζα σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
vii) Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της και η επαναχορήγηση ανακληθείσας συγκατάθεσης είναι επιτρεπτή.
Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα παραπάνω δικαιώματά σας:
i) Η Τράπεζα έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.
iii) Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (όπως περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα vi) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της doValue Greece, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.
iv) Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων. 
v) Να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας 
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας στην οδό Ερμού 2, ΤΚ 105 63, Αθήνα, Ελλάδα ή μέσω email στη διεύθυνση zbgrwebbank@ziraatbank.gr.
Η Τράπεζα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός ενός μήνα από την παραλαβή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την εύλογη κρίση της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Τράπεζα θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός ενός μήνα από την υποβολή του αιτήματος.
Η παραπάνω υπηρεσία παρέχεται από την Τράπεζα δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Τράπεζα δύναται είτε να σας επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα / στα αιτήματά σας.

Πώς προστατεύει η Τράπεζα τα προσωπικά δεδομένα σας
Η Τράπεζα εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Τράπεζα δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον Ιστότοπό της, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Eίναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός (π.χ. προσωπικός υπολογιστής), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται από κακόβουλο λογισμικό (όπως π.χ. ιούς). Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (όπως π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, μη χρήση λογισμικού και εξοπλισμού από αμφίβολες πηγές, κ.λπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Επικαιροποίηση και τροποποίηση της παρούσας ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
Η Τράπεζα, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα Ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στον Ιστότοπό της.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/01/2022