Η T.C. Ziraat Bankasi A.S. δίνει προτεραιότητα στην υγεία και στην προστασία των πελατών και των εργαζομένων της από τον COVID-19.

Η Ziraat Bank στοχεύει στην προστασία της υγείας των πελατών και των εργαζομένων της. 

 Δεδομένων των έκτακτων και ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων μας και των πελατών μας αποτελούν την σημαντικότερη προτεραιότητα μας. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, έχουμε λάβει τα κάτωθι μέτρα: 

  • Αναστέλλουμε οποιεσδήποτε μετακινήσεις και επαγγελματικά ταξίδια των εργαζομένων μας
  • Χορηγούμε άδειες ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους για τη φύλαξη των παιδιών, εφαρμόζοντας την σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 και των τροποποιήσεων της 
  • Περιορίζουμε την είσοδο του κοινού στα καταστήματα μας σε μικρότερο από τον συνήθη αριθμό
  • Ενημερώνουμε τους πελάτες και επισκέπτες της Τράπεζας για τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, με ανάρτηση ανακοινώσεων και ειδική σήμανση τόσο στις εισόδους των καταστημάτων μας όσο και στο εσωτερικό 
  • Καθαρίζουμε συστηματικά όλους τους χώρους της Τράπεζας 
  • Έχουμε παράσχει αναλυτικές οδηγίες στο προσωπικό μας σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και προφύλαξης ώστε να συμβάλλουμε στην αποτροπή της διάδοσης του COVID-19 , με τη χρησιμοποίηση αντισηπτικού χεριών σε όλους τους χώρους της Τράπεζας
  • Παρέχουμε τακτική και αναλυτική ενημέρωση στο σύνολο του προσωπικού για οποιαδήποτε νέα μέτρα απαιτηθούν από την πολιτεία ή κριθούν ζωτικής σημασίας 
  • Εξασφαλίζουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο τη συνεχή πρόσβαση των πελατών μας στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας ακόμη και με εναλλακτικά μέσα


Η T.C. Ziraat Bankasi A.S. παρακολουθεί από κοντά τις τρέχουσες εξελίξεις με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας με υπευθυνότητα και συνέπεια.