Τραπεζικές Θυρίδες

Στα καταστήματά μας στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη διατίθενται υπηρεσίες τραπεζικών θυρίδων