Διευκολύνσεις Αποπληρωμών Δανείων για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Η Τράπεζα T.C. Ziraat Bankasi A.S. προσφέρει μέτρα ανακούφισης των πληγέντων δανειοληπτών της, από την πανδημία του COVID-19.

Η Τράπεζα μας , αναγνωρίζοντας τις ακραίες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ξεκινά μια διαδικασία έμπρακτης διευκόλυνσης και στήριξης των δανειοληπτών πελατών μας που πλήττονται εξ’ αυτής. Οι εν λόγω διευκολύνσεις αφορούν Στεγαστικά, Καταναλωτικά  και Επιχειρηματικά δάνεια τακτής λήξης. Ως εκ τούτου οι διευκολύνσεις που προσφέρουμε αφορούν τόσο ιδιώτες όσο και επαγγελματίες πελάτες αρκεί να συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους κάτωθι λόγους:

  • Ο δανειολήπτης να ήταν ενήμερος μέχρι 31.12.2019  
  • Ο δανειολήπτης να είναι ενήμερος μέχρι 31.03.2020, για δάνεια που εκταμιεύτηκαν μέχρι και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους
  • Ο κωδικός αριθμός κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης να ανήκει στους πληγέντες, όπως αυτοί ανακοινώνονται με εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών
  • Ο δανειολήπτης να είναι δικαιούχος του επιδόματος των 800€ όπως αυτό προβλέπεται από την σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
  •  και περιλαμβάνουν οριζόντια:
  • Αναστολή της πληρωμής δόσεων για τρείς (3) μήνες για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια με επιμερισμό των υπό αναστολή ποσών σε επόμενες δόσεις χωρίς επίπτωση στη διάρκεια του δανείου
  • Περίοδος χάριτος των δόσεων κεφαλαίου και μόνο τοκοπληρωμή για έξι (6) μήνες, για επιχειρηματικά δάνεια με επιμερισμό των υπό αναστολή ποσών σε επόμενες δόσεις ή με ισόχρονη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου

Για την πραγματοποίηση των διευκολύνσεων αυτών θα πρέπει να επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας μας ή να επικοινωνήσετε με κάθε πρόσφορο μέσο με την Τράπεζα ώστε να υποβάλλετε την σχετική αίτηση αναστολής των δόσεων. 

Καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή στα μέτρα ανακούφισης είναι η 30η Ιουνίου 2020

Προσοχή: Από τις εν λόγω διευκολύνσεις εξαιρούνται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας των οποίων ο τζίρος αυξήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας και οι δανειολήπτες οι οποίοι δεν ήταν ενήμεροι κατά τις ως άνω οριζόμενες ημερομηνίες.