Πίστωση αγοραστών

Η Ziraat Bank έχει υπογράψει συμφωνία με την Τουρκική Τράπεζα Εξαγωγικών Πιστώσεων (Türk Eximbank) για τη στήριξη των εξαγωγών, χρηματοδοτώντας τις εταιρείες εισαγωγής προϊόντων τουρκικής καταγωγής σε χώρες όπου δραστηριοποιούνται τα υποκαταστήματα μας στο εξωτερικό.                                                                                             

 Τα υποκαταστήματά μας στο εξωτερικό μπορούν να δίνουν δάνειο σε αυτές τις επιχειρήσεις.                                                                           

  •   Ευνοϊκό επιτόκιο                                                               
  •   Δολάριο ΗΠΑ ή ευρώ,                                                                       
  •  Ελάχιστη διάρκεια 6 μηνών, βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση καταναλωτικών αγαθών, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση επενδυτικών αγαθών ,                                                                                               
  • Καταβολή κεφαλαίου και τόκων κάθε 6 μήνες                           

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα Καταστήματα μας.