Καταθετικά Προϊόντα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

Στα υποκαταστήματά μας υπάρχει δυνατότητα να ανοίξετε λογαριασμούς καταθέσεων σε EUR, TL, USD, GBP. Σας περιμένουμε στο πιο κοντινό μας κατάστημα για να ανοίξετε λογαριασμό.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Με τον πρoθεσμιακό λογαριασμό μπορείτε και να εξασφαλίσετε τις αποταμιεύσεις σας και να διασφαλίσετε επιπλέον κέρδος με ευνοϊκό επιτόκιο! Σας περιμένουμε στο πιο κοντινό μας κατάστημα για να ανοίξετε προθεσμιακό λογαριασμό σε EUR, TL, USD και GBP.