Υποβολή Παραπόνων

Εξυπηρέτηση Πελατών - Υποβολή Παραπόνων

Στην Τράπεζα T.C. Ziraat Bankasi A.S Athens Central Branch στοχεύουμε στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας και στην έγκαιρη διευθέτηση οποιοδήποτε παραπόνων ενδέχεται να προκύψουν από την παροχή των υπηρεσιών και την διάθεση των προϊόντων μας. Ως εκ τούτου εάν έχει προκύψει οποιοδήποτε θέμα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα της Τράπεζας που σας εξυπηρετεί και υποβάλετε εγγράφως το παράπονο σας στο σχετικό προς τούτο έντυπο(1) της Τράπεζας. Τα αρμόδια στελέχη των καταστημάτων της Τράπεζας θα προωθήσουν το παράπονο στην σχετική Υπηρεσία Διαχείρισης Παραπόνων Πελατών.

2. Καλέστε από 08.00 έως 15.00 το τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζας στον αριθμό 210-3223038 όπου οι εκπρόσωποι μας θα ακούσουν το θέμα που σας απασχολεί και θα σας δώσουν διευκρινίσεις. Εάν χρειάζεται, θα σας προωθήσουν κατάλληλα ώστε να υποβάλλετε εγγράφως το παράπονο σας.

3. Απευθυνθείτε απευθείας στην Υπηρεσία Διαχείρισης Παραπόνων Πελατών με έναν από τους ακόλουθους τρόπους ώστε να ζητήσετε την διερεύνηση του θέματός σας:

a. Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποβολής παραπόνου στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints.GR@ziraatbank.gr, συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής παραπόνων της Τράπεζας. 

b. Μέσω επιστολικού ταχυδρομείου με συμπλήρωση του εντύπου υποβολής παραπόνων της Τράπεζας, στη διεύθυνση:

 

T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.

Ερμού 2, Τ.Κ. 10563, Αθήνα

 Υπηρεσία Παραπόνων Πελατών

c. Με αποστολή του συμπληρωμένου εντύπου παραπόνων στης Τράπεζας μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), στον αριθμό τηλεφώνου 210-3221796

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Παραπόνων Πελατών της Τράπεζας μας, υποχρεούται να σας παράσχει σχετική απόδειξη παραλαβής του παραπόνου με μοναδικό αριθμό υπόθεσης την οποία θα αποστείλει, - εφόσον είστε πελάτης της Τράπεζας- , στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Σε κάθε περίπτωση ένας εκπρόσωπος της Τράπεζας μας ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί τηλεφωνικά με σκοπό την επιβεβαίωση των στοιχείων σας για λόγους ασφαλείας και ακρίβειας. Η Υπηρεσία Παραπόνων Πελατών σε συνεργασία με τα εκάστοτε αρμόδια τμήματα της Τράπεζας, θα διερευνήσει την υπόθεση σας και θα σας απαντήσει εγγράφως στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία μας έχετε δηλώσει, μέσα στα χρονικά πλαίσια του μέγιστου των 45 ημερών, τα οποία ορίζονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Στην περίπτωση κατά την οποία θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την διαχείριση της υπόθεσης σας, θα ενημερωθείτε επίσης σχετικά. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι έχετε κάθε δικαίωμα να ενημερωθείτε εγγράφως για την πορεία της υπόθεσης σας με υποβολή σχετικού αιτήματος προς τούτο.

Εάν η απάντηση της Τράπεζας μας δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε για την εξωδικαστική διευθέτηση της υπόθεσης, στον Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή (Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα, www.hobis.gr Τηλ.: 10440, 2103376700 Fax: 210-3238821, e-mail: info@hobis.gr ), ως φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, ο οποίος βρίσκεται καταχωρημένος στο ειδικό Μητρώο που τηρείται στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς ή και στον εποπτικό φορέα της Τράπεζας μας, την Τράπεζα της Ελλάδος.
1- Το είδος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχετε στην Υπηρεσία Παραπόνων Πελατών περιγράφονται στο σχετικό έντυπο παραπόνων.
2- Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία που μας προωθείται προστατεύονται από τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679. Για περισσότερα μπορείτε είτε να διαβάσετε την σχετική πολιτική προστασίας δεδομένων της Τράπεζας στο διαδικτυακό της τόπο στη διεύθυνση  ή να επικοινωνήσετε σχετικά στο mail: grdataprotection@ziraatbank.gr
Σημ. Για να δείτε κάποια από τα αρχεία θα χρειαστείτε το λογισμικό Adobe Acrobat Reader το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ: https://get.adobe.com/uk/reader/